Styrk dit netværk, bliv en del af Foreningen Netvirk


Netvirks hjemmeside er for dig der vil netværke med andre erhvervsdrivende.
Uanset om du er lille eller stor, eller midt i mellem, så er du meget velkommen i vores netværk.

Siden er også for dig som blot vil vide mere om de enkelte firmaer og benytte sig af deres ydelser, kig medlemslisten igennem, læs mere om de enkelte firmaer, vi dækker bredt.

Hvis du kunne tænke dig at blive medlem af Foreningen Netvirk, så ring gerne til formanden på

4051 3770.

Info om Netvirk


Hvem er vi
Vi er et netværk af ambitiøse og professionelle mennesker, der lægger vægt på samarbejde på tværs af faggrupper og ekspertise. 
Netvirk har eksisteret siden april 2011.
Den 7. februar 2018 blev Foreningen Netvirk stiftet.
Se vedtægterne her: Vedtægter
CVR-nr.: 39314258


Mødested og tilmelding/framelding
Vi mødes på Restaurant Kalvøen, hvor der serveres morgenmad med ost og pølse, vand, juice, kaffe og the m.m.
En gang om året har vi et møde der er 100% socialt, og det er vores julemiddag, som afholdes om aftenen, og det er kun for medlemmer og støttemedlemmer. Til- eller framelding skal altid ske via mail: netvirk@gmail.com

Alle medlemmer står på som fast tilmeldte og skal så blot huske at melde fra senest morgenen før, hvis det bliver aktuelt, ret vigtigt i forhold til dagens møde og borddækning.
Støttemedlemmer skal tilmelde sig hver gang.

Mødetidspunkt: Kl. 07.45-9.00/9.15 hver 3. onsdag - se datoerne på siden: Kalender / møder 

Betaling 2020:
Medlemmer af Netvirk betaler i alt 1500 kr. Prisen dækker morgenmad m.v. til 14 ordinære møder, udgifter i forbindelse med hjemmeside og bank, eventuelle foredragsholdere m.v.
Julearrangementet og sommerfest betales separat.
Et medlemsskab dækker for 1 person

Støtte medlemmer betaler i alt 500 kr. Prisen dækker morgenmad til 4 ordinære møder, udgifter i forbindelse med hjemmeside og bank, eventuelle foredragsholdere m.v.
Julearrangement og sommerfest betales separat.
Et medlemsskab dækker for 1 person

Formål
At fremme samspillet og styrke relationer mellem Netvirks selvstændige erhvervsdrivende, så virksomhederne kan profilere sig og opnå kontakter, der kan bruges kommercielt. 
Vi hjælper hinanden med at få mere forretning via netværk samt give sparring til de udfordringer vi hver især har.

Form
Dynamiske møderammer med fokus på medlemmernes opnåelse af kommercielle resultater gennem dialog, handling, nytænkning, inspiration, sparring, videndeling. Idéer er altid velkomne.

Målgruppe
Vi henvender os fortrinsvis til firmaer i Frederikssund kommune.

Forventninger til medlemmerne
Vi forventer at hvert medlem deltager i mindst 10 af de ordinære møder.
Hvert medlem bidrager i det omfang det kan med gode idéer og input.
Forslag til foredragsholdere, gæstetalere m.fl. er meget velkomne. Gæster er altid velkommen til vore møder. Man kan deltage som gæst i alt 2 gange, 1. gang er uden beregning.
Betaling skal ske senest mandagen før mødet.
Ved specielle møder kan der opkræves forudbetaling uanset om det er 1. gang man deltager, dog fratrækkes 125 kr. kontingentet hvis man melder sig ind senest 4 uger efter mødet.
Tilmelding skal ske på mail: netvirk@gmail.com med kontaktoplysninger.

Melder man sig til, og bliver væk, har man mistet retten til endnu en gratis deltagelse (for Netvirk har betalt, selvom du ikke kom).

Hvordan bliver jeg medlem?
Du bliver medlem, når du har sendt din profiltekst og foto, og det er sat op på hjemmesiden, hvilket typisk sker samme dag du sender (hvis det er en hverdag).
Kort efter modtager du en faktura på kontingentet, som du bedes betale straks ved modtagelsen.
Og så får du også en faktura for profilen, læs næste afsnit.

Hjemmesiden netvirk-frederikssund.dk
For 300 kr. + moms profileres medlemmerne her på hjemmesiden (engangsbetaling).
Portrætfoto, firmaoplysninger og tekst (max 1/4 A4 side) skal sendes til Lise: netvirk@gmail.com (er teksten for lang bliver den beskåret).
Har man ændringer til tekst eller foto, rettes der uden beregning.
Fakturaen kommer fra Bjerre Trykkeri og Forlag ApS.

Facebook
På Facebook har vi en åben gruppe, som du er velkommen til at være medlem af hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, gruppen hedder: NETVIRK Businessnetværk i Frederikssund.
Desuden er der en lukket/hemmelig gruppe, kun for Netvirks medlemmer, den hedder: Netvirk Frederikssund, hvor alt kan diskuteres i et lukket forum, den skal du inviteres til.
Vi opfordre alle til at like hinandens firmasider på Facebook, Linkdin, Instagram m.v. og til at være aktive, ellers giver det ikke mening.

Medlemstilbud
Alle Netvirks medllemmer er meget velkommen til at få lagt tilbud op, der gives til andre medlemmer, klik ind og se tilbudene her: Medlemstilbud

Medlemsbilleder og -videoer
Vi vil gerne se billeder fra dit firma, i forskellige situationer, produkter m.v. Hvert medlem må sende 3-4 fotos (husk billedtekst), se dem der er: Medlemsbilleder
Der er også mulighed for at få lagt en video op: Medlemmernes Videoer

Bestyrelsen:
Formand: Lise Bjerre  Tlf. 47 31 26 65 - 40 51 37 70 (webmaster)
Kasserer: Anders Lysholm  Tlf. 21 77 97 16
Bestyrelsesmedlemmer:
Steen Bolbroe  Tlf. 20 25 75 25
Chris Grothe  Tlf. 61 45 64 10
Gitte Wikke  Tlf. 26 23 84 83 

E-mail: netvirk@gmail.com