Hvordan gør vi så rent praktisk?

Vi arbejder altid projektorienteret, lige meget om projektet er lille eller stort. Et forløb vil oftest ligne det der er skitseret herunder.

 • Vi starter med en dialog hvor vi sparre omkring jeres idéer, ønsker og mål.
 • Herefter laver vi indledende undersøgelser for at afdække potentialet.
 • Vi laver et overslag og en overordnet projektplan:
 • Vi præsenterer planen for jer, og hvis I kan godkende planen, går vores projektlederen i gang med at finpudse planen med tidshorisont og udregning af tilbud på de opgaver der skal løses.

Vi forventer i denne fase at I udpeger en projektansvarlig som har kompetence til at godkende de konkrete tilbud på de enkelte delopgaver.

 • Når den endelige plan er på plads, går vores projektleder i samarbejde med jeres projektansvarlige i gang med at implementere planen.
 • Efter det planlagte arbejde er fuldført og implementeret, holder vi et afslutningsmøde, hvor vi sikrer at alting er på plads og alle er tilfredse.

Vi bruger meget energi på hele tiden at være på forkant med de nyeste løsninger og forskning indenfor vores områder. Ud over vore egne kompetencer, samarbejder og sparrer vi løbende med nogle af Danmarks bedste specialister indenfor vores områder, på den måde holder vi os selv på forkant med udviklingen.

ENERGIOVERVÅGNING OG RAPPORTERING

Energiovervågning og rapportering er en tjeneste, der gør det muligt for din virksomhed at overvåge sit energiforbrug 24/7 365 dage om året.

Rapporteringen giver jer et overblik om hvordan og hvornår, jeres virksomhed forbruger eller genererer energi.

I dag kan vi nemt installere overvågningsudstyr hos jer, som opsamler data til en sikker cloud server. De modtagne data analyseres og præsenteres derefter på en online platform, der giver jer mulighed for at se jeres energiforbrug i realtid, advare om lækager, overforbrug, etc.

Vores system giver mulighed for at automatiserede advarsler, således I bliver advaret, når de fastsatte parametre og/eller tidspunkter overskrides.

Vores platform giver dig mulighed for at overvåge jeres energi forbrug på flere platforme, herunder:

 • Mobil
 • Tablet
 • Pc eller bærbar computer

HVAD KAN SYSTEMET OVERVÅGE OG RAPPORTERE OM?

Vores system kan overvåge og rapportere om følgende områder:

 • Elforbrug
 • Gasforbrug
 • Energiomkostninger
 • Vandforbrug
 • Olieforbrug
 • Høj/lav temperatur
 • Sollys
 • Solar PV generation
 • Regn
 • Vind generation
 • Hydro generation
 • CO2-udledning

FORDELE VED INSTALLATION AF DETTE SYSTEM:

 • Tillader ledere at overvåge og analysere energiforbruget eksternt og diskret.
 • Tillader ledelsen at identificere ineffektivitet i driftsmønstre og kvantificere ydeevne.
 • Tillader ledelsen at implementere nye teknologier og vurdere deres energieffektivitet, før de rulles ud over en stor organisation eller flere lokationer.
 • Tillader ledelsen at overvåge effekten af virksomhedens energiledelses strategier.
 • Giver en omkostningseffektiv og altomfattende løsning til overvågning af forbrug, der muliggør lettere forvaltning af aktiver.
 • Systemet kræver kun minimal vedligelholdelse.
 • Enhederne er IP-klassificeret til at modstå variable miljøforhold.
 • Rapportering kan automatiseres og fremhæver områder med overforbrug, potentielle besparelser og gør det nemt at identificere muligheder.

HVOR MEGET KAN JEG SPARE VED AT BRUGE DETTE SYSTEM?

I gennemsnit kan virksomheder, der har implementeret denne teknologi, spare op til 30% af deres energiomkostninger.

VORES SERVICE

Vi tilbyder gratis konsultation og lokations undersøgelse for at vurdere, om jeres virksomhed er egnet til energiovervågning.

Efter en sceening er afsluttet, giver vi et tilbud for installation og rapportering.

Når installationen er færdig, giver vi dig den nødvendige træning og support til at maksimere din virksomheds energimæssige ydeevne.