Helt overordnet er vi nogle personer som er drevet af, at ville gøre en forskel både for dig og din virksomhed ja faktisk for vores fælles verden.

En stor del af det vi arbejder med omhandler energibesparelser og påvirker derfor klimaændringerne positivt.

Klimaændringerne er skabt af mennesker, og det er også op til os at fikse problemet.

Selvfølgelig kan hverken du eller vi alene redde verden, men vi kan skubbe på i den rigtige retning og gøre vores del.

Den gode nyhed er, at vores teknologiske udvikling har gjort det så økonomisk attraktivt, at du ikke har råd til at lade være.

Det vi gerne vil gøre for jer, er at få jeres virksomhed til at opnå den mest optimale situation for at skabe resultater og blive i den.

Lad os hjælpe dig med at få energibesparelser i din virksomhed, det hele starter her:

Faste omkostninger er altid en udfordring, også selv om man har pengene til at betale.

For os er faste omkostninger en klods om benet.

Når det så er sagt, er de jo som oftest ikke til at komme helt udenom, men man kan sørge for, at de ikke fylder mere i budgettet end nødvendigt er.

Vi hjælper din virksomhed med at fjerne unødige omkostninger, og kan endda i nogle tilfælde finde nye indtjeningskilder.

Rigtig mange virksomheder har i dag muligheder for at frigøre ressourcer indenfor områderne:

 • Driftsomkostninger
 • Tidsforbrug
 • Medarbejdernes trivsel

Hvis man frigør disse ressourcer, kan de i stedet bruges til at vækste virksomheden, eller gøre den mere rentabel.Lad os hjælpe dig med at få energibesparelser i din virksomhed, det hele starter her:

vi besparelses garanti på alle vores egne projekter.

Dette betyder at vi tidligt i processen giver jer en garanti, for hvor meget I minimum kan spare.

Dette gør det trygt for jer at arbejde med os, for når I ved hvad I kan spare, så er det nemt at lægge projektet ind i budgetterne

HVAD ER EN ENERGI OPTIMERING?

Energioptimering er et emne som enhver virksomhed bør have fokus på.

God energioptimering er nemlig lig med en bedre bundlinje.

God energioptimering giver den enkelte virksomhed et fuldt overblik over muligheden for kontinuerligt at analysere hvordan energien bruges i virksomheden.

Når I starter et energioptimeringsprojekt, er det vigtigt at skabe sig et overblik fra starten. Få prioriteterne og de vigtige parametre på plads. Hvis man springer denne øvelse over, kan det ske at I kommer til at bruge jeres penge forkert.

Herunder kan I se lidt om hvad der er vigtigt at fokusere på:

 • Kig på jeres driftsmønstrene for de centrale energiforbrugende aktiviteter
 • Tilser tilstanden og effektiviteten af ​​udstyret på stedet
 • Foretager observationer på systemerne, nedfælder de nødvendige problemstillinger
 • Foretager observationer vedrørende byggematerialer og interne processer
 • Udfører energimåling på stedet (meter og undermålere)
 • Foretager observationer om medarbejderadfærd og ledelsesmæssigt engagement i energi effektivitet

Efter vi har været på besøg hos jer, bliver der udført en rapport, som samler alle spørgsmål og observationer. Efterfølgende præsenteres denne

rapport for kontaktpersonen, virksomhedslederen eller andet relevant personale.

Rapporten vil fremhæve, hvordan forbrugsmønstret ligger i forhold til virksomhedens energiforbrug, og hertil hvilke foranstaltninger der kan træffes for at reducere energiforbruget og dermed virksomhedens CO2-fodaftryk.

Her er det vigtigt også at fremhæve de områder hvorpå virksomheden allerede har fortaget forbedringer.

Rapporten beskriver gratis og omkostningseffektivt, løsninger med vejledende tilbagebetalingstidspunkter, finansiering og detaljer om investeringsafkast.

Hvor meget kan der spares?

Baseret på vores erfaring, identificerer vores eksperter typisk omkring 20-50% i energibesparende foranstaltninger til fordel for virksomheden og naturligvis miljøet.

Hvordan gør vi så rent praktisk?

Vi arbejder altid projektorienteret, lige meget om projektet er lille eller stort. Et forløb vil oftest ligne det der er skitseret herunder.

 • Vi starter med en dialog hvor vi sparre omkring jeres idéer, ønsker og mål.
 • Herefter laver vi indledende undersøgelser for at afdække potentialet.
 • Vi laver et overslag og en overordnet projektplan:
 • Vi præsenterer planen for jer, og hvis I kan godkende planen, går vores projektlederen i gang med at finpudse planen med tidshorisont og udregning af tilbud på de opgaver der skal løses.

Vi forventer i denne fase at I udpeger en projektansvarlig som har kompetence til at godkende de konkrete tilbud på de enkelte delopgaver.

 • Når den endelige plan er på plads, går vores projektleder i samarbejde med jeres projektansvarlige i gang med at implementere planen.
 • Efter det planlagte arbejde er fuldført og implementeret, holder vi et afslutningsmøde, hvor vi sikrer at alting er på plads og alle er tilfredse.

Vi bruger meget energi på hele tiden at være på forkant med de nyeste løsninger og forskning indenfor vores områder. Ud over vore egne kompetencer, samarbejder og sparrer vi løbende med nogle af Danmarks bedste specialister indenfor vores områder, på den måde holder vi os selv på forkant med udviklingen.

ENERGIOVERVÅGNING OG RAPPORTERING

Energiovervågning og rapportering er en tjeneste, der gør det muligt for din virksomhed at overvåge sit energiforbrug 24/7 365 dage om året.

Rapporteringen giver jer et overblik om hvordan og hvornår, jeres virksomhed forbruger eller genererer energi.

I dag kan vi nemt installere overvågningsudstyr hos jer, som opsamler data til en sikker cloud server. De modtagne data analyseres og præsenteres derefter på en online platform, der giver jer mulighed for at se jeres energiforbrug i realtid, advare om lækager, overforbrug, etc.

Vores system giver mulighed for at automatiserede advarsler, således I bliver advaret, når de fastsatte parametre og/eller tidspunkter overskrides.

Vores platform giver dig mulighed for at overvåge jeres energi forbrug på flere platforme, herunder:

 • Mobil
 • Tablet
 • Pc eller bærbar computer

HVAD KAN SYSTEMET OVERVÅGE OG RAPPORTERE OM?

Vores system kan overvåge og rapportere om følgende områder:

 • Elforbrug
 • Gasforbrug
 • Energiomkostninger
 • Vandforbrug
 • Olieforbrug
 • Høj/lav temperatur
 • Sollys
 • Solar PV generation
 • Regn
 • Vind generation
 • Hydro generation
 • CO2-udledning

FORDELE VED INSTALLATION AF DETTE SYSTEM:

 • Tillader ledere at overvåge og analysere energiforbruget eksternt og diskret.
 • Tillader ledelsen at identificere ineffektivitet i driftsmønstre og kvantificere ydeevne.
 • Tillader ledelsen at implementere nye teknologier og vurdere deres energieffektivitet, før de rulles ud over en stor organisation eller flere lokationer.
 • Tillader ledelsen at overvåge effekten af virksomhedens energiledelses strategier.
 • Giver en omkostningseffektiv og altomfattende løsning til overvågning af forbrug, der muliggør lettere forvaltning af aktiver.
 • Systemet kræver kun minimal vedligelholdelse.
 • Enhederne er IP-klassificeret til at modstå variable miljøforhold.
 • Rapportering kan automatiseres og fremhæver områder med overforbrug, potentielle besparelser og gør det nemt at identificere muligheder.

HVOR MEGET KAN JEG SPARE VED AT BRUGE DETTE SYSTEM?

I gennemsnit kan virksomheder, der har implementeret denne teknologi, spare op til 30% af deres energiomkostninger.

VORES SERVICE

Vi tilbyder gratis konsultation og lokations undersøgelse for at vurdere, om jeres virksomhed er egnet til energiovervågning.

Efter en sceening er afsluttet, giver vi et tilbud for installation og rapportering.

Når installationen er færdig, giver vi dig den nødvendige træning og support til at maksimere din virksomheds energimæssige ydeevne.


SOLLUFT VARME

Solluft varme er særdeles velegnet til affugtning og tørring af lokaler, korn og andre materialer. Ydermere er det også er velegnet til opvarmning og ventilering i større produktionsvirksomheder, huse og kældre.

Solluft varme er meget udbredt i Danmark til affugtning og ventilation af fritidshuse, kældre, garager, værksteder, lagerhaller og øvrige steder, hvor der er brug for at holde rum tørre og let opvarmede.

Flere virksomheder er begyndt at benytte solluft varme til at supplere med, til deres eksisterende HVAC ventilations system.

Vi har igennem nogle år samarbejdet med opfinderen af solluft varme, firmaet SolarVenti A/S i Thorsø ved Århus, og vi ved derfor hvordan man kan udmåle og beregne for installation af sådanne anlæg.

Vores energikonsulenter står klar til at hjælpe med beregninger på solluft varme installationer, det hele starter her:

HVORFOR ER VARME- OG KØLESYSTEMER VIGTIGE AT HÅNDTERE EFFEKTIVT?

Opvarmnings- og kølesystemer kan tegne sig for op til 60% af den samlede energi, der anvendes i en kommerciel bygning, og det er meget vigtigt, at ethvert system, der anvendes, drives så effektivt som muligt for at:

 • Reducere driftsomkostningerne
 • Opretholde optimal intern miljøkomfort
 • Maksimere levetiden for udstyr (kedler og køleudstyr)
 • Reducere drivhusgas emissionerne

VINDENERGI

WindMade er verdens første globale forbrugercertifikat, der uddeles til virksomheder, events og produkter, som benytter klimavenlig vindkraft.

Bag certifikatet står WindMade-organisationen, der oprindeligt er stiftet på initiativ af Vestas, og som i dag fungerer som en belgisk non-profit organisation støttet af bl.a. FN’s Global Compact, Verdensnaturfonden(WWF) og The Global Wind Energy Council.

Organisationens mål er at bekæmpe den globale opvarmning ved at fremme erhvervslivets brug af vindkraft.

Kilde: WindMade

VINDMØLLER

Investering i vindmøller er i hastig vækst, og med god grund. Green Star Optimizer er specialiseret i at levere vindmøller til primært danske virksomheder som ønsker at nedbringe deres CO2.

Vi prioriterer høj sikkerhed, højt afkast og skattemæssige afskrivninger som giver et kortsigtet såvel som langsigtet positivt resultat.

Der er mange gode grunde til at investere i vindmøller, herunder:

 • Virksomheden opnår et højt afkast uafhængigt af konjunkturer og globale katastrofer
 • Virksomheden investerer i miljøet
 • Lange finansierings kontrakter sikrer afsætning af produktionen til faste, høje priser
 • Lav lånerente giver højt realafkast
 • God likviditet
 • Godt alternativ til traditionel pensionsopsparing
 • Mulighed for statstilskud (Vi er certificeret til at søge på vegne af din virksomhed)

VINDTURBINE EFFEKTIVITET – HVORDAN VÆLGER MAN EN VINDTURBINE?

Når man vælger en vindturbine, er der mange faktorer, der skal overvejes: vindhastighed, højde, rotordiameter og andre faktorer. Her kan vi kort fortælle dig, hvordan du beregner vindturbineeffektiviteten, hvis du har valgt en nominel kraft vindturbine.

Hvis du for eksempel vælger at købe en 10kW vindturbine, hvordan kan du så sammenligne vindturbine effektiviteten mellem forskellige vindturbiner?

Der er kun to faktorer du her skal holde øje med:

 • Vind udnyttelsesforhold
 • Generator effektivitet

VIND UDNYTTELSESFORHOLD:

Dette forhold er normalt fra 0,40 til 0,45, hvilket betyder hvor mange procent vindkraft kan fanges af vind-bladene.

Maksimumforholdet er 0,59 i teorien; Imidlertid er 0,45 meget godt i virkeligheden vindmølleindustrien.

Når du vælger en vindmølle, skal du altså sammenligne vind udnyttelsesforholdet.

GENERATOR EFFEKTIVITET:

Vi ved at en generator mister strøm i processen ved omdannelse af vindkraft til elektricitet.

Dette tab kan ikke undgås, men en god generator kan du reducere tabet og øge effektiviteten.

Generator effektiviteten ligger normalt fra 75% til 85% nu. Denne effektivitetsfaktor bestemmer forskellige udgangseffekter fra en og samme nominel vindturbine.

Når du vælger en vindturbine, vil disse to faktorer hjælpe dig med at finde en mere effektiv vindmølle.

Selvfølgelig er prisen på en vindturbine en vigtig faktor.

FACILITYLØNSOMT

Ejendomsservice tager vi ansvaret for de opgaver i ejendommen, som I ønsker. Det gælder den løbende vedligeholdelse, hvor vi sørger for, at tingene ikke udvikler sig og koster på bundlinjen.

FLEKSIBELT

Vi sørger for en effektiv overgang, når du giver os ansvaret for ejendomsservice. Vi kortlægger Jeres behov og sammensætter en individuel aftale. Det er en enkelt proces for alle parter.

SELVSTÆNDIGE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE

God service leveres af engagerede medarbejdere. Hos GreenStarOptimizer prioriterer vi derfor uddannelse og udvikling af medarbejderne meget højt. Vi gennemfører løbende kursus og videreuddannelse.

OVERBLIK OVER KVALITET

Vi leverer kvalitet og løbende overblik over omkostninger over for Jer som kunde. Det leveres som Facility Management-system, der omfatter alle igangværende serviceydelser. Overblikket giver dig mulighed for at fokusere på den strategiske udvikling som I kan se på Jeres bundlinje og er et godt udtryk for den transparens, som vi tilstræber for alle vores kunder.

FORDELE

Du får en skræddersyet løsning tilpasset Jeres virksomheds behov. Vi kan bane vej for dokumenterede omkostningsreduktioner og energibesparende løsninger med en fleksibel serviceaftale som I løbende tilpasse Jeres serviceaftale i takt med, at Jeres virksomhed udvikler sig. Samtidig slipper I for den del af ansvar og kan dermed fokusere Jeres tid på opgaver som er en del af Jeres kerneforretning.

JERES NYE HVERDAG

Med GreenStarOptimizer som Facility Management servicepartner bliver opgaverne løst ved hjælp af innovativ teknologi og erfaring, der sikrer effektivitet, service og kvalitet. Vi tilbyder også en transparent tilgang, der giver tryghed og et sikkert overblik.

EN NEM OVERGANG

Med vores erfaring, med overgangsprocessen er afgørende for en vellykket og et godt resultat. Vi tilbyder en effektiv og transparent proces, hvor vi kortlægger ideelle Facility Management serviceaftale. På den måde kan vi afstemme forventninger og udnytte alle de fordele, som ligger sig i outsourcing.

FINANSIERING

Hvis muligheden for at frigøre midler ikke er tilstede for at gennemføre energispare projektet, så har man basis set to muligheder:

1: MAN SPARER OP TIL MAN HAR PENGENE.

Konsekvens:

 • Man går glip af de penge man kunne have sparet mens man spare op.

2: MAN LÅNER TIL INVESTERINGEN.

Konsekvens:

 • Man får gavn af besparelsen med det samme men tilfører omkostninger til finansiering.

Det man nu skal overveje er om det er de ekstra finansierings omkostninger værd, at sætte projektet i gang nu frem for at vente.

Fordelene skal opveje ulemperne, besparelserne på projektet skal altså være større end finansieringsomkostningerne.

Når man kender sin besparelse, ved man også om det kan betale sig at låne penge til projektet.

Lad os komme i gang NU:

 

LÅNEAFTALE

Vi kan formidle låneaftaler med fornuftige renter.

Det er først og fremmest lånet løbetid og investeringens størrelse der afgøre rentens størrelse.

Vi kan også hjælpe med at ansøge om lån hos jeres bank, Den Grønne Investerings Fond og andre finansielle institutioner.

Lad os sammen gennemgå jeres muligheder

LEASING

Leasing kan være et rigtigt godt alternativ til at investere sine egne penge og finansiering.

Ikke alle produkter kan leases men mange kan.

Vi overvejer altid hvordan vi kan gøre vores leverandørens produkter egnede til leasing, med andre ord; vi har gjort vores hjemmearbejde.

HVORFOR ER LEASING SÅ ATTRAKTIVT?

Leasing kan meget i forhold likviditet og drift, men den største fordel er at hele leasingydelsen kan trækkes fra – men andre ord ses leasingydelsen altså som en driftsudgift hvorved den i udgangspunkt er fradragsberettiget.

Det er en god idé at have sin revisor med på råd her.

Alt dette betyder at hvis man kan lease løsningen, så kan man nøjes med at betale et lille beløb per måned hvor services er inkluderet.

Efter aftalen er udløbet kan man nøjes med at betale 5 til 10% af den oprindelige investering og således herefter eje produktet.

Man kan også bytte til nyt eller lave en ny leasing aftale

BESPARELSER

En besparelse er basis set en udgift der forsvinder eller bliver reduceret.

For jeres virksomhed betyder det at der kommer flere penge på bunden linjen.

Fornuftige drift og energibesparelser er en af de billigst måder at gøre virksomheden mere profitabel på.

Hos Green Star Optimizer arbejder vi med begrebet besparelses garanti, besparelses garanti betyder at jeres virksomhed er garanteret den besparelse vi stiller jer I udsigt.

STATSTILSKUD

Energisparesekretariatet er et initiativ under Energistyrelsen.

Sekretariatet har til formål at fremme realiseringen af energibesparelser i især små og mellemstore private virksomheder ved at tilvejebringe og formidle viden om mulige energibesparelsespotentialer i virksomhederne.

Energisparesekretariatet har udarbejdet en lang række overordnede analyser af hhv. erhvervslivets energiforbrug, energisparepotentialer i erhvervslivet, barrierer for energieffektiviseringer, adfærd i forhold til energieffektivisering, erfaringer med hidtidige energieffektiviseringsindsatser samt erfaringer fra kommunernes indsatser mm.

Undersøgelserne påviser et behov for en anderledes kommunikeret, målrettet indsats mod det segment af virksomheder, der enten ikke interesserer sig for energibesparelser eller ikke kan gennemskue markedet. På baggrund af analyserne vil Energisparesekretariatet igangsætte en flerstrenget indsats, der omfatter målrettede informationer og værktøjer, som er enkle og anvendelige for virksomhederne, samt involvering af essentielle aktører på området.

Læs mere om Energisparesekretariatets analyser og indsatser

Se mandatet til Energisparesekretariatet beskrevet i Finanslov 2015 § 29.21.01.10.på side 33-34.